FD Gazelle awards 2012
 • Wat betekent payrolling voor mij?

  Werken via Payroll Works betekent dat uw werkgever het juridisch werkgeverschap aan ons heeft over gedragen. Dit houdt in dat u bij ons in loondienst bent en wij zaken zoals de salarisuitbetaling, het doorgeven van ziekmeldingen aan het UWV en pensioen voor u regelen. Deze arbeidsovereenkomst is met uitzendbeding voor een flexibele periode en volgt de NBBU CAO, deze kunt u downloaden op de pagina “downloads”. Wij hebben geen invloed op de werkzaamheden die u op de werkvloer verricht, hierover maakt u afspraken met uw werkgever.

  Welke documenten moet ik aanleveren voor mijn contract?

  U krijgt van ons of uw werkgever een contract toegestuurd. Deze moet u ondertekenen en samen met een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs terug sturen. Dit kopie is pas compleet als uw werkgever het ondertekend heeft, ter bevestiging van uw identiteit. De twee documenten stuurt u digitaal of per post naar uw werkgever of ons toe, afhankelijk van de gemaakte afspraken. Pas wanneer beide documenten compleet zijn ontvangen, kunnen wij uw gewerkte uren verwerken en betalen.

  Wat is loonheffingskorting?

  De loonheffing is een voorheffing van de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De loonheffingskorting is het bedrag dat in mindering wordt gebracht op de loonheffing. De loonheffingskorting mag slechts bij één werkgever worden toegepast. Indien u meer dan één werkgever heeft, is het aan te raden om de korting bij de werkgever toe te passen waar u het hoogste bedrag verdiend.

  Hoe zit het met mijn pensioen?

  Omdat u met ons een arbeidsovereenkomst tekent valt u onder de NBBU CAO voor uitzendkrachten. Het StiPP pensioen is hierbij van kracht.

  Indien u momenteel bijdraagt aan een pensioenfonds kan dit niet worden voortgezet. Wij zijn verplicht bij te dragen aan het StiPP pensioenfond, hierdoor zijn zelfs vrijwillige stortingen niet mogelijk.

  Het door u reeds opgebouwde pensioen blijft staan en zal naar rato van het aantal gewerkte jaren worden uitgekeerd. Wilt u toch pensioen blijven opbouwen dan zou u een persoonlijk pensioen kunnen afsluiten bij een verzekeraar.